paardFlexibele opvang

Wij bieden ook flexibele opvang. Onder flexibele opvang wordt verstaan het niet structureel afnemen van eenzelfde dag/dagdeel per week. Flexibele opvang houdt NIET in het ’s ochtends afbellen van de opvang voor diezelfde (gereserveerde) dag, de leidster/kindplanning is dan immers al gemaakt. 

Ouders kunnen een maand van tevoren via info@hetkoeienboetje.nl een verzoek indienen met dag/dagdelen waarvoor kinderopvang nodig is. De hoeveelheid dag/dagdelen en betreffende dagen kunnen wisselen.

Wij behandelen aanvragen op basis van binnenkomst. Flexibele planning kan alleen als de normale bezetting op de groep het toelaat; we zullen extra pedagogisch medewerkers inzetten als er nog onbenutte ruimte op de groep is.

Zodra de flexibele dag/dagdelen per email bevestigd zijn, is de reservering definitief. Dit gebeurt in de week nadat de aanvraag is ingediend.
Ongeacht of het kind wel of niet aanwezig is, zal de toegekende dag in rekening gebracht worden.
In principe kan uw kind alleen in de eigen groep geplaatst worden.
Ouders die vaste dagdelen per week afnemen hebben voorrang op ouders met wisselende roosters.