Visie

varken
Ontwikkeling betekent letterlijk vooruitgang/groei. Ieder kind is uniek en moet zich op zijn eigen manier kunnen ontwikkelen, in zijn eigen tempo en op basis van aanleg en temperament. We willen veel aandacht schenken aan het met elkaar omgaan, samenspel maar ook aan het individuele spel. Onze pedagogische visie bestaat uit 4 pijlers:

● Het bieden van emotionele veiligheid. Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin uw kind kan eten, drinken, slapen, spelen en vooral lekker zichzelf zijn. Er is een veelzijdige binnen- en buitenruimte waar uw kind dagelijks op ontdekkingstocht kan gaan.

● De ontwikkeling van de persoonlijke competentie. We gaan ervan uit dat ieder mens uniek is en dat ieder mens zich op zijn eigen tempo ontwikkelt met betrekking tot zijn persoonlijke vaardigheden. Dit door het opdoen van kennis, passend bij de aard van uw kind en de mogelijkheden.

● De ontwikkeling van de sociale competentie. Meestal gaat het maken van sociaal contact tussen kinderen onderling van nature vanzelf, zo nodig wordt contact tussen kinderen onderling door ons gestimuleerd door het aanbieden van spelletjes, liedjes, specifiek samenspel en buitenspel. Het contact met de dieren maakt dat de sociale vaardigheden breder worden ontwikkeld.

● Het eigen maken van waarden en normen. Respectvol omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en de materialen staan daarbij voorop, wij hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Door positieve bevestiging van ons naar uw kind toe leert uw kind welk gedrag van hem wordt verwacht en wat acceptabel is.

Het pedagogisch beleid ligt ter inzage op ons kinderdagverblijf